Pre - IELTS Course

Pre - IELTS Course

14/05/2019


Khóa học Pre - IELTS Course giới thiệu tổng quan về hình thức thi và hoàn thiện kiến thức nền tảng cho học viên. Lớp học tập trung vào phát triển phản xạ nói, củng cố nền ngữ pháp và luyện đề thi thật ở mức sơ cấp và trung cấp

Xem thêm