IELTS Course Package 0 - 6.5

IELTS Course Package 0 - 6.5

14/05/2019


Khóa học Lộ trình IELST 6.5 cho các học viên IELST, phù hợp với những bạn muốn học cấp tốc hoặc học bài bản từ thấp tới cao, đảm bảo đầu ra 6.5. Package sẽ bao gồm từ lớp tháp nhất tới lớp cao nhất trong chương trình học IELST tại Ngoại Ngữ Trang Nguyễn. Các bạn có thể lựa chọn học liên tiếp 1 tuần 7 ngày để có thể đi thi sớm, hoặc có thể lực chọn học từ thấp đến cao theo lộ trình 1 năm.

Xem thêm ››