IELTS Intensive Course

IELTS Intensive Course

14/05/2019


Khóa học IELTS Intensive là lớp luyện thi IELTS, tập trung chính vào luyện tập giải đề, hoàn thiện phương pháp làm bài luyện thi IELTS, xây dựng tư duy ngôn ngữ cho học viên. Bao gồm tư duy phân tích đề, tư duy lựa chọn từ vựng. Lớp học có hỗ trợ 1:1 từ các Tutor

Xem thêm ››